Wiadomości

3,1% wzrost PKB w IV kwartale 2009

02.03.2010
Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2009, w ujęciu rok do roku polska gospodarka urosła o 3,1%. Na wzrost Produktu Krajowego Brutto rzutował przede wszystkim popyt zagraniczny. Pozytywny wpływ na PKB miały również: popyt krajowy oraz spożycie ogółem.
Źródło: GUS