Wiadomości

26,2% PKB w Polsce to szara strefa

22.01.2010
Zdaniem Friedricha Schneidera, profesora ekonomii na Uniwersytecie w Linzu i eksperta w dziedzinie szarej strefy, w 2009 roku gospodarka nieoficjalna w Polsce stanowiła 26,2% Produktu Krajowego Brutto. W ujęciu rok do roku szara strefa w kraju zwiększyła się o 5-6 punktów procentowych. Według profesora Schneidera taki wzrost to normalne zjawisko w okresie kryzysu gospodarczego. Mniejsze dochody i trudności w znalezieniu pracy są głównym motywem podejmowania nieoficjalnego zatrudnienia.
Źródło: rp.pl