Wiadomości

23 miliony bezrobotnych Europejczyków

05.04.2011
W lutym 2011 roku w krajach Unii Europejskiej bez pracy pozostawało ponad 23 mln osób. Stopa bezrobocia na tym obszarze wyniosła 9,5%. W porównaniu do stycznia bieżącego roku liczba bezrobotnych spadła o 99 tysięcy, a indeks zmniejszył się o 0,1 punktu procentowego. Największe problemy na rynku pracy notowano w Hiszpanii, na Litwie i na Łotwie. Tam stopa bezrobocia kształtowała się odpowiednio na poziomie 20,5%, 17,4% oraz 17,3%.
Źródło: Eurostat