Wiadomości

212 milionów bezrobotnych

02.02.2010
Według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy, w 2009 roku liczba osób pozostających bez pracy wyniosła na całym świecie niemal 212 milionów. Instytucja przewiduje, że w 2010 roku dalszy wzrost bezrobocia wystąpi w krajach wysokorozwiniętych, w tym w państwach Unii Europejskiej. Do końca 2010 w tych gospodarkach liczba bezrobotnych zwiększy się o 3 miliony osób. Autorzy raportu uważają, że w innych regionach świata bezrobocie utrzyma się na obecnym poziomie lub nieznacznie spadnie.
Źródło: ILO