Wiadomości

1,7% wzrost PKB w 2009 roku

29.01.2010
W 2009 roku polska gospodarka urosła o 1,7% PKB w porównaniu do roku poprzedniego - wynika z wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Wartość wskaźnika jest wyższa od jesiennych projekcji Narodowego Banku Polskiego, który prognozował wzrost na poziomie 1,1-1,5%. Na wzrost PKB w 2009 roku wpłynęły przede wszystkim wartość dodana brutto oraz spożycie ogółem.
Źródło: GUS