Wiadomości

17% Polaków ukończyło szkołę wyższą

27.03.2012
W 2011 roku 17% Polaków posiadało wyższe wykształcenie – wynika z Narodowego Spisu Powszechnego. W stosunku do 2002 roku udział ten wzrósł aż o 6 punktów procentowych. Równocześnie wykształceniem średnim i policealnym legitymowało się 31% mieszkańców naszego kraju, a zasadniczym zawodowym – 22%. Co najwyżej gimnazjum ukończyło 24% badanych. Pozostali (1,4%) nie ukończyli szkoły podstawowej. Dwie ostatnie grupy Polaków „skurczyły” się w stosunku do 2002 roku odpowiednio o 6 i 3 punkty procentowe.
Źródło: GUS