Wiadomości

10% pracowników Unii Europejskiej zagrożonych ubóstwem

11.02.2020
Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że wśród pracowników Unii Europejskiej wzrosło ryzyko ubóstwa. Ryzyko ubóstwa pracownika według Eurostatu występuje wtedy, gdy jego dochody są szacowane poniżej 60% mediany wynagrodzeń dla danego kraju. W 2019 roku przeciętne zagrożenie ubóstwem w krajach UE wynosiło 9,5%. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,9%. Najwięcej zatrudnionych zagrożonych ubóstwem to mieszkańcy Rumunii – 15,3%. Na skraju biedy jest też sporo mieszkańców takich krajów jak: Luksemburg, Hiszpania czy Włochy. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w 2019 roku wyniósł tam po 12%. Z kolei miara ta najniższą wartość osiągnęła w Czechach – 3,4%.
Źródło: https://biznes.radiozet.pl