Wiadomości

0,5 miliarda mieszkańców UE w 2009 roku

15.12.2008
Według wstępnych szacunków Europejskiego Urzędu Statystycznego w styczniu 2009 roku obszar Unii Europejskiej będzie zamieszkiwać 499,7 milionów osób. To o około 2,2 miliona więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wśród członków Wspólnoty w 2008 roku największy wzrost – liczony na 1000 osób – zanotowała Irlandia (26,1‰), Luksemburg (16,2‰) oraz Cypr (15,5‰).
Źródło: Eurostat