Sondy
27.03.2008 - 27.04.2008

Czy Twoja obecna praca jest zbieżna z wyuczonym zawodem?

  • Całkowicie23%

  • W dużym stopniu26%

  • W niewielkim stopniu19%

  • Wcale33%