Monitory

Źródła rekrutacji bezrobotnych w IV kwartale 2018 roku

26.03.2019
Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje o powodach, dla których osoby rejestrowały się jako bezrobotne w IV kwartale 2018 roku. Najwięcej osób z tej grupy to osoby powracające do pracy po przerwie (reaktywizujący się) – 252 tys. osób, z czego 132 tys. osób stanowiły kobiety, natomiast 122 tys. mężczyźni. Drugą grupą wśród osób bezrobotnych rekrutujących się do pracy, były osoby, które straciły pracę. Wśród nich było 87 tys. kobiet i 109 tys. mężczyzn. Z kolei najmniejszą grupę tworzyły osoby, które zrezygnowały z pracy. Było ich 72 tys. osób.