Monitory

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2018 roku

29.10.2019
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat liczby zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce w 2018 roku według województw. W 2018 roku wydano łącznie 328 768 zezwoleń. Najwięcej zezwoleń zostało wydanych dla województwa mazowieckiego – 79 670. Drugim z kolei regionem w Polsce, w którym ilość zezwoleń również była wysoka było województwo wielkopolskie. Ilość zezwoleń w Wielkopolsce stanowiła 11,1% wszystkich zezwoleń wydanych w tym roku w Polsce. Ponad 4 tysiące zezwoleń mniej wydano w województwie łódzkim – 32 423. Trzy województwa z najmniejszą ilością województw to: podkarpackie (5 378), podlaskie (5 339) oraz świętokrzyskie (4 177).