Monitory

Zawody kobiece i męskie

19.07.2011
Wybory zawodowe kobiet i mężczyzn biegną wyraźnie odrębnymi ścieżkami – to jeden z wniosków z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 roku w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce”. Rzeczywiście możemy wskazać typowo kobiece i męskie profesje. Do grupy tych pierwszych należą przykładowo pomoce domowe i sprzątaczki. W 2010 roku 87% osób pracujących w tych charakterze stanowiły panie. Do kobiecych zawodów należą również specjaliści ds. zdrowia (83% kobiet) czy też specjaliści nauczania i wychowania (80% kobiet). Z drugiej strony istnieją zajęcia ewidentnie „zarezerwowane” dla mężczyzn. Są to robotnicy budowlani, kierowcy i operatorzy pojazdów oraz elektrycy i elektronicy. W każdym przypadku udział panów w ogóle pracujących na pełny i niepełny etat przekracza 80%.Warto jednak zauważyć, że w niektórych profesjach płeć nie ma większego znaczenia. Tak jest w przypadku zajmowania najwyższych stanowisk (kierowników, przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników), ale też wykonywania zawodów nie wymagających specjalnych kwalifikacji (np. ładowacze nieczystości). Równowagę płciową można również zaobserwować wśród pracowników ds. finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej.