Monitory

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2016 roku

18.04.2016
Na rynku pracy możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami zjawisk: deficytem, równowagą i nadwyżką pracowników. Pierwsza sytuacja ma miejsce wtedy, gdy zapotrzebowanie przewyższa liczbę osób poszukujących pracy. Według Barometru Zawodów przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie nadal będzie wzrastać zapotrzebowanie na zawody robotnicze. W 2016 roku ze znalezieniem pracy nie powinni mieć problemu spawacze i kierowcy, poszukiwani w ponad 250 powiatach. Z kolei nadwyżka pracowników ma miejsce wtedy, gdy na w danym zawodzie liczba osób poszukujących pracy jest wyższa niż popyt. W bieżącym roku z dużą konkurencją na rynku będę musieli się liczyć m.in. absolwenci kierunków humanistycznych (socjolodzy, politolodzy, filozofowie, pedagodzy). Trudności w znalezieniu zatrudnienia mogą również napotkać ekonomiści, nauczyciele czy pracownicy administracyjni.