Monitory

Zatrudnieni w warunkach zagrożenia hałasem według województw w 2018 roku

12.11.2019
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia hałasem w 2018 roku. Stan z 31 grudnia 2018 roku pokazywał, że ogólnie w Polsce było zatrudnionych 193 578 pracowników, którzy byli zatrudnieni w warunkach zagrożenia hałasem. Najwięcej takich zatrudnionych zamieszkiwało województwo śląskie – 37 245 osób. Na drugim miejscu pod względem liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia hałasem według województw znalazło się województwo wielkopolskie – 33 854 osób. Najmniej zatrudnionych zagrożonych hałasem było na Podlasiu – 1 475 osób.