Monitory

Zarobki osób przed 30. rokiem życia

21.04.2020
Mediana wynagrodzenia całkowitego kobiet i mężczyzn przed 30. rokiem życia w 2019 roku wyniosła 4 210 PLN brutto. Mężczyźni zarabiali o 700 PLN więcej niż kobiety. Luka płacowa wśród osób, które mają mniej niż 30 lat wynosiła 15,52%.
Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn przed 30. rokiem życia rosły wraz z wiekiem. W każdym przedziale wiekowym mężczyźni zarabiali więcej od kobiet. Największa różnica w zarobkach wystąpiła pomiędzy najmłodszymi osobami – w wieku 18-20 lat. Luka płacowa wśród tych osób wyniosła 17,6%. Różnica w medianach wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 21-25 lat wynosiła 607 PLN. Z kolei wśród osób starszych – w wieku 26-30 lat różnica ta wynosiła 853 PLN.