Monitory

Wzrost kosztów pracy w UE

27.03.2012
Godzinowe koszty pracy w Unii Europejskiej wzrosły w IV kwartale 2011 roku o 2,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – wynika z najnowszych danych Eurostat. W poprzednim roku wskaźnik ten był niższy i ukształtował się na poziomie 1,7%.

Największy wzrost godzinowych kosztów pracy odnotowały kraje, które do UE weszły w 2004 i 2007 roku. Wśród nich prym wiodły: Bułgaria (+12,6%), Rumunia (+8,6%), Estonia (+7,2%) oraz Węgry (+6,6%). Jedynie w trzech państwach Unii Europejskiej zanotowano spadek wskaźnika. Były to Irlandia i Portugalia (po -1,7%) oraz Słowenia (-0,3%). Polska z wynikiem +3,9% znalazła się w środku europejskiej stawki.Na godzinowe koszty pracy składają się płace oraz koszty pozapłacowe do których zaliczane są m.in.: składki ubezpieczeniowe, podatki czy koszty szkoleń. W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku, w IV kwartale 2011 w całej UE komponent płacowy wzrósł o 2,6% a pozapłacowy o 3,5%.