Monitory

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2019 roku

04.05.2020
Mediana wynagrodzeń całkowitych magistrów inżynierów w 2019 roku wynosiła 6 300 PLN brutto. Luka płacowa wśród magistrów inżynierów wynosiła 32%.
Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów była o 1 100 PLN wyższa od zarobków magistrów. Co czwarty pracownik z tytułem magistra inżyniera zarabiał więcej niż 9 200 PLN brutto.
Wykres przedstawia wynagrodzenia magistrów inżynierów w wybranych branżach. Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości. Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia wynosiła 8 525 PLN brutto. Najniższe stawki otrzymywali pracownicy z tytułem magistra inżyniera zatrudnieni w branży budowlanej (5 645 PLN brutto).