Monitory

Wskaźnik zatrudnienia w wybranych krajach OECD w III kwartale 2019 roku

11.02.2020
OECD opublikował dane dotyczące wskaźnika zatrudnienia według krajów w III kwartale 2019 roku. Zgodnie z definicją OECD, wskaźnik zatrudnienia to stosunek liczby osób pracujących do całej populacji w danym kraju w wieku produkcyjnym (15-64 lat). Najwyższą wartość wskaźnik ten osiągnął na Islandii – 82,7%. Nieco mniej zatrudnionych było w Szwajcarii – 80,5%. Trzy kraje, w których wartość tego wskaźnika była najniższa to: Włochy (59,1%), Grecja (56,7%) oraz Turcja (50,1%).