Monitory

Wolne miejsca pracy według wybranych sekcji PKD na koniec I kwartału 2019 roku

16.07.2019
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec marca bieżącego roku w Polsce było 142,5 tys. wolnych miejsc pracy. Najwięcej wolnych wakatów w I kwartale 2019 roku było w przetwórstwie przemysłowym – 31,8 tys., co stanowiło 22,8% ogółu. Ponad 5 tys. mniej wolnych miejsc pracy było w budownictwie – 26 tys. Edukacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz obsługa rynku nieruchomości to sekcje PKD, w których wolnych miejsc pracy było najmniej. Nieobsadzonych stanowisk było tam kolejno: 3 tys., 2 tys. i 2 tys.