Monitory

Wielka Brytania: zawody o największych wzrostach i spadkach średnich wynagrodzeń na przestrzeni 5 lat

07.12.2017
Stagnacja wzrostu wynagrodzeń, w połączeniu z rosnącymi kosztami życia, sprawiają że mieszkańcy Wielkiej Brytanii czują się obecnie biedniejsi niż 5 lat temu. Są jednak takie zawody, których przedstawiciele nie mogą narzekać na swoją sytuację finansową. Ze względu na wysoki popyt, zarobki specjalistów z branży lotniczej czy energetycznej rosną niebagatelnie. Na drugim końcu skali znajdują się między innymi przedstawiciele sektora państwowego, których dotknęły zmiany w prawie. Dotyczyły one między innymi awansów i związanych z nimi podwyżek, co przełożyło się na spadek średnich wynagrodzeń kuratorów czy radiologów.