Monitory

Większość polskich studentów płaci za studia

19.06.2009
W Polsce od 1989 roku liczba studentów studiów wyższych wzrosła niemal 5-krotnie. W 2007 roku było ich blisko 2 miliony. Głód wiedzy, moda, ucieczka przed dojrzałością, lepsze perspektywy i większe szanse na rynku pracy – powodów zainteresowania studiowaniem jest wiele. Jednak z każdym rokiem coraz więcej osób, które decydują się kontynuować kształcenie płaci za studia. Nieodpłatną naukę oferują jedynie uczelnie państwowe i włącznie dla studentów studiów stacjonarnych (studiów dziennych). W 2007 roku na koszt podatników kształciło się 41,5% studentów I (studia licencjackie/inżynierskie) i II stopnia (studia uzupełniające magisterskie). Pozostałe 58,5% płaciło za studia. W grupie ponoszącej koszty edukacji byli zarówno studenci uczelni niepublicznych, jak i uczący się w trybie niestacjonarnym na uczelniach państwowych.Od 2004 roku maleje liczba miejsc na uczelniach publicznych. Powiększa się natomiast oferta uczelni niepublicznych, które dają możliwość zdobycia dyplomu szkoły wyższej w zamian za czesne.