Monitory

Wciąż emigrujemy za pracą

24.09.2013
Jak pokazują wyniki sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl, wyjazdy zagraniczne w celach zarobkowych nie tracą na popularności. Aż 60% badanych potwierdza (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”), iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje wyjechać za granicę za pracą. Planów takich nie ma 34% badanych, zaś 7% ankietowanych jest niezdecydowanych.Zgodnie z danymi pochodzącymi z Rocznika Demograficznego z 2012 roku sporządzonego przez GUS, w 2011 roku było ponad 2 mln emigrantów przebywających czasowo (powyżej 3 miesięcy) za granicą. Wśród nich, 1,67 mln stanowiły osoby przebywające w krajach UE. Najczęściej wybieranym kierunkiem emigracji była Wielka Brytania (625 tys. emigrantów), Niemcy (470 tys.) oraz Irlandia (120 tys.). Rzadziej Polacy decydowali się na czasowy wyjazd do Portugalii (1 tys.), Finlandii (2 tys.) i na Cypr (3 tys.).