Monitory

W oparciu o jaką formę zatrudnienia pracują Polacy?

10.07.2018
Poza samym faktem zatrudnienia istotna jest również umowa, w oparciu o którą praca jest świadczona. Według ostatnich danych CBOS Polacy najczęściej pracowali będąc zatrudnionymi na umowie o pracę na czas nieokreślony. W maju 2018 roku odsetek ten wyniósł 57%. Drugim rodzajem najczęściej zawieranej między pracodawcą a pracownikiem formy zatrudnienia była umowa o pracę na czas określony – 18%. Z kolei umowy cywilnoprawne, do których należy umowa zlecenie i umowa o dzieło, były mniej popularne. Na ich podstawie pracowało odpowiednio 9 i 3% badanych.