Monitory

W którym mieście najłatwiej i najtrudniej znaleźć pracę?

03.07.2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce, według stanu na koniec 2014 roku, wyniosła 11,5% i była niższa w porównaniu z poprzednim rokiem o blisko 2 p.p. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zmniejszyła się dokładnie o 7,5 p.p.W miastach wojewódzkich stopa bezrobocia w 2014 roku wahała się od 3,2% do około 12,0%. Najmniejsze problemy ze znalezieniem pracy mieli mieszkańcy Poznania, Warszawy oraz Wrocławia. Na kolejnych miejscach zestawienia uplasowały się Katowice (4,7%) i Kraków (5,2%). Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w Białymstoku, gdzie osiągnęła poziom 11,9%. Wśród miast o dużym bezrobociu znalazła się również Łódź oraz Kielce.