Monitory

W których zawodach dominują kobiety, a w których mężczyźni?

22.07.2014
Na europejskim rynku pracy można zauważyć wyraźny podział na zawody, w których dominują kobiety i zawody, w których dominują mężczyźni. Jak wskazuje najnowsze raport opublikowany przez Eurofound, 60% kobiet i 64% mężczyzn pracuje w zawodach w których praca w dużej mierze uwarunkowana jest posiadaną płcią. Badacze przeanalizowali 20 grup zawodowych, obejmujących 76% wszystkich zatrudnionych pracowników. Okazuje się, że tylko w pięciu z nich proporcje w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn są względnie wyrównane. Są to na przykład: pracownicy przetwórstwa spożywczego, obróbki drewna i produkcji wyrobów tekstylnych; pracownicy ds. finansowo-statystycznych; specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury; średni personel ds. biznesu i administracji; oraz pracownicy usług osobistych.

Grupami zawodowymi typowo męskimi okazały się być w szczególności robotnicy budowlani (tylko 1% grupy stanowiły kobiety); kierowcy i operatorzy pojazdów (4% grupy stanowiły kobiety); czy pracownicy obróbki metali (5% grupy stanowiły kobiety).

Największy odsetek zatrudnionych kobiet występował w profesjach: sprzątaczka (79% grupy stanowiły kobiety); średni personel ds. zdrowia (80% grupy stanowiły kobiety); oraz pracownicy opieki osobistej (87% grupy stanowiły kobiety).

Co ciekawe, kobiety w porównaniu do mężczyzn wykonują częściej prace umysłowe niż fizyczne. Na 8 grup zawodowych, w których przeważają mężczyźni, 5 grup to zawody fizyczne. Natomiast na 7 grup, w których dominują kobiety, aż 6 to zawody umysłowe.