Monitory

Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2017 roku

28.02.2017
W styczniu bieżącego roku najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (14,8%). Jest ona prawie trzykrotnie wyższa od tej, która wystąpiła w woj. wielkopolskim (5,2%). Wysokie bezrobocie było również w woj. kujawsko-pomorskim (12,8%), podkarpackim (11,9%) oraz zachodniopomorskim (11,5%).