Monitory

Specjaliści rządzą na rynku pracy

04.05.2011
Z danych Eurostat wynika, że w 2010 roku ponad 2,6 mln Polaków pracowało na stanowiskach specjalistycznych. To najwięcej od 1997 roku, kiedy grupę zawodową profesjonaliści reprezentowało niewiele ponad 1,4 mln pracujących.Pod wpływem większej liczby pracujących specjalistów zmienia się polska struktura zatrudnienia. W 1997 roku profesjonaliści stanowili niecałe 10% wszystkich zatrudnionych, a ich pozycję przyćmiewały pozostałe grupy zawodowe. W kolejnych latach udział specjalistów rósł kosztem innych wielkich grup, zwłaszcza rolników, ogrodników, leśników i rybaków oraz robotników przemysłowych i rzemieślników.

W 2010 roku profesjonaliści byli już największą grupą zawodową w kraju. Ich przewaga nad robotnikami przemysłowymi i rzemieślnikami była wprawdzie symboliczna i mogła wiązać się z wywołanymi przez kryzys zawirowaniami w sektorze przemysłowym, ale dla polskiego rynku pracy był to niewątpliwe duży przełom. Współczesnymi gospodarkami rządzi bowiem prosta zasada: im więcej osób pracuje w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, tym wyższa stopa życia obywateli i lepsze perspektywy rozwoju dla ich kraju.