Monitory

Rośnie liczba "wykształciuchów" wśród pracujących

05.10.2010
W pierwszym kwartale 2010 roku ponad 5,5 mln Polaków posiadało dyplom uczelni wyższej. 76,6% z nich pracowało, a kolejne 4,2% poszukiwało pracy. W ciągu zaledwie jednej dekady liczba pracujących z wykształceniem wyższym wzrosła o ponad 50% - z niecałych 2 mln do 4,24 mln osób. W pierwszym kwartale 2010 roku ich udział w grupie wszystkich pracujących osiągnął poziom 27,2% i był o ponad 13 punktów procentowych wyższy niż dziesięć lat wcześniej.
Na początku XXI wieku absolwenci uczelni wyższych tworzyli na rynku pracy czwartą, co do wielkości grupę zatrudnionych. W gronie pracujących mniej licznie reprezentowane były jedynie osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz policealnym. Obecnie, pod względem liczebności, pracujący z wykształceniem wyższym ustępują pola jedynie absolwentom zasadniczych szkół zawodowych. Niewykluczone, że różnica rzędu 0,63 punktu procentowego (98 tys. osób) zostanie zniwelowana jeszcze w 2010 roku.Z wyraźną dominacją osób z wykształceniem wyższym mamy już do czynienia na mazowieckim rynku pracy. Stanowią tam niemal 37% wszystkich pracujących. W I kwartale 2010 roku wyższy od średniej krajowej odsetek zatrudnionych z wykształceniem wyższym zanotowano również w województwach śląskim i dolnośląskim. W odróżnieniu od Mazowsza na tamtejszych rynkach pracy nadal występuje liczebna równowaga miedzy pracującymi z wykształceniem wyższym oraz zasadniczym i średnim zawodowym.Statystyki bezrobocia wskazują, iż fakt posiadania dyplomu uczelni wyższej wciąż zwiększa szanse zatrudnienia. W I kwartale 2010 roku stopa bezrobocia dla ogółu populacji stanowiła dwukrotność wskaźnika notowanego wśród osób z wyższym wykształceniem. Można stwierdzić, iż polski rynek pracy chłonie rosnącą liczbę licencjatów, inżynierów i magistrów. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż coraz częściej na stanowiskach, na których jeszcze kilka lat temu pracowały osoby po ukończeniu średniej szkoły zawodowej dziś „marnują” się magistrzy. Aktualnie aby konkurować o najatrakcyjniejsze miejsca pracy trzeba umieć obronić swój dyplom.