Monitory

Rekordowa liczba umów terminowych w Polsce

13.10.2015
Jak wynika z danych Eurostatu, w 2014 roku w Polsce 28,4% zatrudnionych wykonywało swoją pracę na podstawie umowy terminowej. To najwyższy wskaźnik wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. Dostępne dane pochodzące z lat 2007-2014 wskazują również na to, że odsetek pracujących na czas określony w naszym kraju był w ubiegłym roku najwyższy od siedmiu lat.

Na drugim miejscu pod względem odsetka pracujących na podstawie umów terminowych znalazła się Hiszpania (24,0%), a trzecia Holandia (21,5%). Najmniejszym procentem takich pracowników charakteryzowała się Rumunia (1,5%). Średnia unijna wyniosła 14%.