Monitory

Przyczyny zaprzestania pracy w IV kwartale 2019 roku

01.06.2020
GUS podał dane na temat przyczyn zaprzestania pracy w IV kwartale 2019 roku. Z zestawienia wynika, że najczęstszą przyczyną w omawianym okresie było zakończenie pracy na czas określony lub pracy dorywczej. Drugą najczęstszą przyczyną była likwidacja zakładu pracy lub stanowiska. Natomiast 5 tys. osób zakończyło pracę ze względu na przejście na rentę lub emeryturę.