Monitory

Przedsiębiorczy bezrobotny

02.07.2013
W latach 2005-2012 z dofinansowania na założenie własnej działalności skorzystało niemal 365 tys. bezrobotnych. Szczytowy okazał się 2010 rok, kiedy własny biznes dzięki urzędowym dotacjom mogło otworzyć ponad 76,9 tys. bezrobotnych.

Jak wynika z danych Ministerstw Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu 2013 roku na założenie własnej działalności dotacje otrzymało 5 407 osób. To najlepszy wynik od początku roku. Dla porównania w najgorszym styczniu liczba ta wyniosła 645.

Ostatnie dwa lata – 2011 i 2011 były bardzo słabe pod względem wspierania przedsiębiorczości bezrobotnych. Dofinansowanie otrzymało w tym czasie odpowiednio 26,9 tys. i 40,2 tys. osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Dla porównania w 2010 roku było to 76,9 tys. , a w nieco gorszym 2009 – 63,9 tys.Nieprzerwalnie od 2005 roku więcej środków na otwarcie własnej firmy trafia do mężczyzn niż do kobiet. Największa dysproporcja na niekorzyść płci pięknej miała miejsce w 2008 roku, kiedy 65% bezrobotnych, którzy otrzymali wsparcie było mężczyznami.W latach 2005-2012 łączne środki pochodzące z Funduszu Pracy i przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej wyniosły niemal 5,5 mld PLN. W 2012 roku na ten cel wydano 686 mln PLN. Dla porównania w szczytowym 2010 roku było to 1,4 mld PLN.