Monitory

Pracujący w wieku 15-34 lata według poziomu przydatności posiadanego wykształcenia

17.10.2017
Badanie GUS „Pracujący w wieku 15-34 lata według poziomu przydatności posiadanego wykształcenia w wykonywaniu zadań w obecnym miejscu pracy i dziedziny ukończonego wykształcenia” przeprowadzone zostało w II kwartale 2016 roku. Głównym celem badania było uzyskanie informacji na temat sytuacji rynku pracy osób w wieku 15-34 lata. Najwięcej osób, którym wykształcenie nie pomaga w wykonywaniu zadań w obecnym zawodzie zanotowano w sektorach: programy ogólne (352 tys. osób), technika, przemysł i budownictwo (306 tys. osób), usługi (184 tys. osób). Sektory gdzie odnotowano najmniejszą liczbę osób, które uważają, iż nie korzystają w pracy ze zdobytego wykształcenia to: zdrowie i opieka społeczna (25 tys. osób), nauki humanistyczne i sztuka (26 tys. osób), nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka (26 tys. osób).