Monitory

Pracowity jak Polak

12.07.2010
Wśród wszystkich krajów Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Polska zajmuje 3 miejsce pod względem rocznego, przeciętnego czasu pracy w przeliczeniu na jednego pracownika. W 2009 roku statystyczny Kowalski przepracował 2 015 godzin rocznie. Na pierwszym miejscu zestawienia z wynikiem 2 074 godzin znaleźli się mieszkańcy Korei Południowej, którzy od 5 lat próbują przystosować się do 5-dniowego tygodnia pracy. Najmniej pracowali mieszkańcy Niderlandów. W 2009 roku było to zaledwie 1 288 godzin. Wynik ten może dziwić. Należy jednak pamiętać, że holenderski rynek pracy jest specyficzny - aż 39% spośród wszystkich pracujących to zatrudnieni na pół etatu.

Wbrew stereotypom o leniwej naturze „Południowców”, wysoką – szóstą pozycję zajęli Grecy. Wynik 1 777 godzin nie jest jednak powodem do dumy. Łączyć może się bowiem z niską wydajnością tamtejszych pracowników.Średnia dla wszystkich krajów OECD wyniosła 1 652 godziny i od 2000 roku wyraźnie spada. Na wyniki uzyskane przez poszczególne kraje wpływ mają m.in. takie czynniki jak: regulacje prawne, wydajność pracy, forma zatrudnienia, długość urlopów czy zarobki.