Monitory

Praca nie daje satysfakcji

29.04.2010
Z punktu widzenia pracodawców wyniki sondy, którą przeprowadziliśmy na przełomie marca i kwietnia, są bardzo niepokojące. Na pytanie - czy czerpiesz satysfakcję z pracy, którą obecnie wykonujesz? - ponad 50% ankietowanych udzieliło negatywnej odpowiedzi. Ponad jedna czwarta zdecydowanie zaprzeczyła, a kolejne 25% nie zdecydowało się na wybór odpowiedzi pozytywnej. Uzyskane wyniki sugerują, że co drugi Polak nie jest zadowolony ze swojej pracy. To może oznaczać, że do zadań zawodowych podchodzi bez zaangażowania i realizuje je na poziomie dalekim od oczekiwań pracodawcy oraz własnych możliwości. Niższa wydajność to tylko jedna z możliwych konsekwencji. Brak poczucia satysfakcji rzutuje także na jakość stosunków z współpracownikami oraz wpływa na klimat panujący w danej organizacji.Analizując uzyskane wyniki nie można wykluczać, że ich rozkład jest przynajmniej po części pochodną „polskiej przypadłości”, czyli skłonności do narzekań. „Bo nigdy nie jest tak, że nie mogłoby być lepiej”: można by było zarabiać więcej, szef mógłby być bardziej ludzki, a koledzy mieć większe poczuciem humoru.