Monitory

Praca cudzoziemców w Polsce – kto i na jakich warunkach?

25.02.2014
W I półroczu 2013 roku złożono ponad 19,1 tys. wniosków o wydanie zezwolenia na pracę. Liczba wydanych pozwoleń wyniosła 18,3 tys., z czego ponad 6 tys. stanowiły zezwolenia przyznane kobietom. Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 91% wnioskodawców ubiegało się o zezwolenie typu A, które dotyczy cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie kraju.

Ponad połowa pozytywnie rozpatrzonych wniosków została wydana w województwie mazowieckim (9 793 pozwolenia). Dużą liczbę pozwoleń na pracę przyznano także w województwie małopolskim (1 325 pozwolenia) oraz wielkopolskim (1 244 pozwolenia). Stosunkowo niewielu cudzoziemców ubiegało się natomiast o zezwolenia na pracę w województwach warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim oraz podlaskim, gdzie liczba wydanych pozwoleń mieściła się w granicach od 131 do 151.Ponad 50% obcokrajowców ubiegających się o zezwolenia na pracę pochodziło z Ukrainy. Pozostali cudzoziemcy byli w przeważającej części obywatelami Chin (17,5%), Białorusi (9,7%) oraz Wietnamu (9,4%) i Indii (7,8%). Obcokrajowcy najczęściej zatrudnieni byli jako robotnicy wykwalifikowani oraz pracownicy przy pracach prostych.

Liczba cudzoziemców, którzy znajdują w Polsce legalne zatrudnienie rośnie od kilku lat. W porównaniu do II półrocza 2012 roku w pierwszej połowie 2013 roku zostało wydanych blisko półtora tysiąca więcej zezwoleń na pracę, a według prognoz liczba ta ma nadal systematycznie wzrastać.