Monitory

Poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w latach 2005 - 2013

31.07.2013
Zgodnie z danymi GUS, poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w I kwartale 2013 r. wyniósł 21%. Wskaźnik obliczany jest jako odsetek osób w wieku 16-64 lata, które mają przyznane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy w ogólnej liczbie ludności niepełnosprawnej w tym wieku w Polsce. W porównaniu z tym samym kwartałem 2012 roku, kiedy odsetek ten osiągnął 20,9% oznacza to wzrost o 0,01 p.p. rok do roku. W dłuższej perspektywie czasowej sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprawia się systematycznie od 2005 roku.Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest dla pracodawców wyzwaniem. Z jednej strony, wiąże się z przystosowaniem miejsca pracy oraz krótszym wymiarem pracy osób niepełnosprawnych (m.in. dodatkowy kwadrans na przerwę w pracy oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym). Z drugiej strony, pracodawca odnosi korzyści, do których należy zmniejszenie kosztów obowiązkowej składki na PFRON (przy odpowiednim poziomie zatrudnienia osób niepełnosprawnych nawet do zera) oraz możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń. Warto też pamiętać, że za zgodą osoby niepełnosprawnej oraz lekarza prowadzącego nawet w przypadku orzeczenia „Pierwszej Grupy Inwalidzkiej” wymiar pracy może zostać zmniejszony do 35 godz. tygodniowo (ustawowo takiej osobie przysługuje 40 - godzinny wymiar pracy).