Monitory

Poszkodowani w wypadkach przy pracy według województw w 2018 roku

07.05.2019
Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2018 roku ponad 84 tys. osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Oznacza to, spadek w stosunku do roku poprzedniego o 4,6%. W tym roku zmniejszył się także wskaźnik wypadkowości (liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy przypadających na 1 000 pracowników). Obecnie wynosi on 6,37, co oznacza spadek o 0,47 w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższe wartości tego wskaźnika w ubiegłym roku odnotowano w województwach wielkopolskim i dolnośląskim (po 7,88) oraz warmińsko-mazurskim (7,59). Z kolei najniższe wartości wskaźnik ten osiągnął w województwie mazowieckim (4,37) i małopolskim (4,77).