Monitory

Popyt na pracę w I kwartale 2017 roku

22.08.2017
Wyniki badania Głównego Urzędu Statystycznego ukazują, iż w I kwartale 2017 roku było o 41 512 więcej wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę. To o 53,2% więcej niż w końcu IV kwartału 2016 roku. Podobna sytuacja wystąpiła w kwestii nowo utworzonych miejsc pracy - w IV kwartale 2016 roku było ich 119 , a w I kwartale 2017 roku 226 052 - czyli o 88,9% więcej. Przy końcu I kwartału 2017 roku nieobsadzonych było jeszcze 27 472 nowoutworzonych miejsc pracy – to więcej o 7 736 niż w IV kwartale roku poprzedniego. Ponadto w ciągu I kwartału 2017 roku zlikwidowano o 30% więcej miejsc pracy niż w IV kwartale 2016 roku.