Monitory

Ponad 1,4 miliona matek Polek

22.05.2012
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w IV kwartale 2011 roku w Polsce mieszkało 16,7 mln kobiet powyżej 15. roku życia. Spośród nich 7,2 mln pracowało, 883 tys. poszukiwało pracy, zaś 8,5 mln kobiet było nieaktywnych zawodowo. Jako przyczyny bierności panie podawały, m.in. emeryturę i kontynuowanie nauki. Trzeci w kolejności powód pozostawania bez pracy to obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu. Aż 1,4 mln Polek wycofało się z rynku pracy ze względu na zajmowanie się domem.Warto przyjrzeć się bliżej problemowi bierności kobiet w krajach Unii Europejskiej. Dane Eurostatu za 2011 rok dostarczają informacji na temat nieaktywności zawodowej pań ze względu na opiekę nad dziećmi lub niepełnosprawnymi dorosłymi. Najczęściej taki powód bierności podawały Brytyjki (29,9% spośród wszystkich nieaktywnych zawodowo), Czeszki (24,4%) i mieszkanki Irlandii (24,3%). Najrzadziej opieka nad dziećmi i dorosłymi zatrzymywała w domu mieszkanki Danii (2,7%), Słowenii (2,8%) i Rumunii (3,5%). Polki plasują się blisko unijnej średniej (14,8%). W naszym kraju 15,2% biernych zawodowo kobiet nie podjęło się pracy zawodowej ze względu na opiekę nad dziećmi lub dorosłymi wymagającymi opieki.