Monitory

Polacy stawiają na edukację

09.01.2009
Polacy rozumieją, że kluczem do sukcesu zawodowego jest edukacja. Aż 95% osób w wieku 18-24 lata nadal się uczy. Daje nam to 3 miejsce w Europie tuż za Słowenią i Chorwacją. W 2001 roku odsetek osób w Polsce, które zaprzestały kształcenia po ukończeniu 18 roku życia wynosił 7,9%, w 2007 spadł do poziomu 5%. To prawie o 10 punktów procentowych mniej niż wynosi unijna średnia. O kilkadziesiąt procent wyprzedzamy niektóre kraje z tzw. starej Unii Europejskiej. W 2007 roku w Portugalii ponad 36% osób w wieku 18 – 24 zakończyło lub przerwało swoją edukację, z kolei w Hiszpanii odsetek niekontynuujących nauki ukształtował się na poziomie 31%.Wydaje się, iż pęd młodych Polaków do nauki i podnoszenia kwalifikacji wynika z świadomości ogromnej konkurencji na rynku pracy. W grupie w wieku 18-24 lata kształci się ponad 3 miliony osób. Stopień ich edukacji jest wysoki, aż 44% z nich to studenci.

Wśród osób rezygnujących z edukacji przeważają mężczyźni. Ich odsetek wynosi 6,4% przy 3,6% kobiet. Należy jednak zakładać, że liczba panów zaprzestających kształcenia może się zwiększyć kiedy zniesiony zostanie obowiązkowy pobór do wojska. Dotychczas kontynuowanie nauki dla wielu było jedynym sposobem na uniknięcie zasadniczej służby wojskowej.