Monitory

Polacy pracują najczęściej w oparciu o umowę o pracę

03.11.2015
Jak wynika z danych pochodzących z Diagnozy Społecznej, blisko trzy czwarte pracujących Polaków jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dość dużą popularnością cieszy się również samozatrudnienie. Z tej formy pracy korzysta blisko 14%. Z kolei wbrew powszechnym opiniom, tylko 1,5% pracujących wykonuje swoje obowiązki w oparciu o umowy cywilnoprawne. Respondenci najrzadziej wskazywali pracę na okres próbny, choć w ostatnich latach ta forma zatrudnienia zyskała nieco na znaczeniu (w 2011 roku tę formę umowy wskazywało zaledwie 0,3% pracujących).