Monitory

Polacy nie chcą zmieniać pracy

16.04.2013
Polacy niechętnie zmieniają pracę i to niezależnie od koniunktury gospodarczej. Jak wynika z badań przeprowadzanych przez Centrum Badań Opinii Społecznej od 1998, pracę przynajmniej raz na pięć lat zmienia ok. 1/3 Polaków. Pozostali przywiązują się do jednego miejsca zatrudnienia na dłużej.
Według badań CBOS ze stycznia 2013 roku, 31% Polaków zmieniło miejsce zatrudnienia w ciągu ostatnich pięciu lat. W badaniach z 2009 roku wskaźnik ten był tylko nieco wyższy i wyniósł 35%. Dokładnie 30% badanych przynajmniej raz zmieniło pracę w okresie od listopada 2001 do listopada 2006. Najmniejszą mobilność zawodową odnotowaliśmy w 1998 roku, kiedy zmianę pracy w ostatnich pięciu latach zadeklarowało zaledwie 22% mieszkańców naszego kraju.Niska mobilność zawodowa Polaków wynika głównie z niewielkiej chęci do zmiany pracy osób zatrudnionych w instytucjach publicznych. Według badań CBOS ze stycznia 2013 roku, osoby z tej kategorii pracowników zmieniają pracę najrzadziej. W okresie styczeń 2008-styczeń 2013 zmianę miejsca zatrudnienia zadeklarowało zaledwie 19% pracowników sektora publicznego. Dla porównania wśród pracowników sektora prywatnego (poza rolnictwem) udział ten był wyższy i wyniósł 41%.Na pytanie, czy badany zamierza aktualnie zmienić swoją główną pracę, w styczniu 2013 roku aż 82% ankietowanych odpowiedziało, że nie lub raczej nie. 10% Polaków stwierdziło, że chce zmienić pracę, ale nie w najbliższym czasie, a 6% chce ją zmienić najszybciej, jak to będzie możliwe.