Monitory

Polacy negatywnie o rynku pracy

12.06.2012
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, Polacy negatywnie oceniają sytuację na rynku pracy. W marcu 2012 roku aż 74% respondentów oceniło ją źle (50%) i bardzo źle (24%). Jedynie nieliczni uważają, że sytuacja na krajowym rynku pracy jest dobra (4%), zaś 18% badanych ocenia ją jako ani dobrą, ani złą.Analizując opinie respondentów w przeciągu ostatnich sześciu lat zauważyć można, że od 2009 roku negatywna ocena polskiego rynku pracy pogłębia się. W 2009 roku niezadowolenie wyraziło 69% badanych, o 5% mniej niż w roku obecnym. Co ciekawe, sytuację na rynku pracy w 2008 roku oceniono bardzo pozytywnie. Niemal 1/3 badanych uznała ją za dobrą. Tyle samo respondentów (32%) wyraziło negatywne opinie.

Ankietowani są raczej ostrożni w kwestii przewidywań dotyczących zmian na polskim rynku pracy. Aż 45% badanych uważa, że w ciągu najbliższego roku sytuacja nie ulegnie zmianie. Pesymiści stanowią 37% respondentów, a optymiści jedynie 11%.