Monitory

Początek roku - najtrudniejszy na rynku pracy

28.02.2011
Początek roku to trudny okres na rynku pracy. W styczniu 2011 stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13% - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Bez pracy pozostawało 2,1 mln Polaków. W analogicznym okresie poprzedniego roku wskaźnik był niższy o 0,1 punktu procentowego, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy oscylowała w granicach 2 mln. Na przestrzeni pięciu ostatnich lat najlepszym styczniem był ten z 2009 roku, kiedy stopa bezrobocia wyniosła 10,4%.



Wzrost liczby osób bez pracy na początku roku to efekt działania czynników sezonowych. Spadek wskaźnika bezrobocia następuje dopiero w miesiącach wiosennych (marzec-kwiecień). Pojawia się wtedy więcej ofert pracy przede wszystkim w budownictwie, rolnictwie oraz turystyce. Zmiany stopy bezrobocia w kolejnych miesiącach lat 2007-2011 można zaobserwować na poniższym wykresie.