Monitory

Osoby wykonujące prace nierejestrowaną według poziomu wykształcenia

03.12.2018
Główny Urząd Statystyczny w październiku bieżącego roku opublikował wyniki badania przeprowadzonego w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku na temat osób wykonujących pracę nierejestrowaną. Z danych wynika, że w ubiegłym roku 880 tys. osób pracowało w szarej strefie. Liczba osób pracujących w szarej strefie stanowiła 5,4% ogólnej liczby pracowników w Polsce według kryterium stosowanego w BAEL. Najliczniejszą grupę wśród osób wykonujących pracę nierejestrowaną stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (35,7%). Natomiast najmniej osób deklarujących pracę w szarej strefie to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (16,3%).