Monitory

Oskładkowanie tzw. umów śmieciowych – opinie Polaków

14.11.2014
Jak wynika z danych Centrum Badania Opinii Społecznej, większość Polaków uważa za słuszne wprowadzenie obowiązkowego odprowadzania składek do ZUS od tzw. umów śmieciowych, a więc umów zlecenia i umów o dzieło na takich samych zasadach, jak w przypadku umów o pracę. Takie rozwiązanie spotkało się z poparciem ponad połowy respondentów, z czego niemal co trzeci Polak jest zdecydowanym zwolennikiem tego typu zmian. Przeciwną opinię wyraziło 28% respondentów.Mimo, że Polacy raczej optymistycznie odnoszą się do idei oskładkowania umów cywilnoprawnych na takich samych zasadach jak umowy o pracę, to dostrzegają wiele negatywnych skutków, jakie może przynieść realizacja tego pomysłu. Respondenci obawiają się, że wprowadzenie obowiązku odprowadzania składek emerytalno-rentowych od umów o dzieło oraz rozszerzenie zakresu składek od umów zleceń spowoduje, że pracodawcy będą bardziej skłonni do zatrudniania pracowników bez jakichkolwiek umów – na czarno (taką odpowiedź wskazało 68% osób). Polaków niepokoi także zagrożenie przerzucania dodatkowych kosztów pracy na pracowników – poprzez obniżanie pensji osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (64% wskazań). Zdaniem ponad połowy respondentów takie zmiany mogą także przyczynić się do zmniejszenia zatrudnienia i wzrostu bezrobocia w Polsce oraz ograniczenia szans młodych ludzi na znalezienie pracy i zdobycie doświadczenia zawodowego.