Monitory

Obowiązki domowe – drugi etat?

19.03.2013
Eksperci Eurofound postanowili sprawdzić, ile godzin w tygodniu mieszkańcy Europy przeznaczają na nieodpłatną pracę, taką jak opieka nad dziećmi, gotowanie i prace domowe czy też opieka nad osobami starszymi. Okazało się, że w krajach Wspólnoty są to średnio 42 godziny. Można powiedzieć, że na Europejczyka po dniu pracy zawodowej czeka niemal drugi etat do „wyrobienia” w domu.

Najwięcej tak definiowanej nieodpłatnej pracy wykonują mieszkańcy Wielkiej Brytanii (58 godzin tygodniowo), Irlandii (57), Słowacji (54), Grecji (51), Cypru (51), Polski (50) oraz Hiszpanii (50). Na drugim biegunie zestawienia znalazły się takie kraje jak: Włochy (32), Belgia (34) oraz Czechy (34).Zauważamy istotne różnice ze względu na płeć. W UE-27 kobiety na wymienione prace poświęcają średnio 51 godzin w tygodniu, a mężczyźni – 35 godzin. Warto dokonać analizy nieodpłatnego czasu pracy w krajach o najwyższym wskaźniku w Europie. W Wielkiej Brytanii kobiety przeznaczają średnio 70 godzin w tygodniu na prace domowe, opiekę nad dziećmi czy też osobami starszymi. Wśród mężczyzn wskaźnik ten wynosi 44 godziny. W Irlandii kobiety pracują nieodpłatnie w domu przez średnio 67 godzin, a mężczyźni 47 godzin. W przypadku Polski jest to odpowiednio 59 i 40 godzin.