Monitory

Niemal 2 miliony Polaków to emigranci

10.10.2011
W 2010 roku poza granicami kraju przebywało przez co najmniej 3 miesiące 1 990 tys. Polaków. To o 6,4% więcej niż w 2009 roku, ale o 12,3% mniej niż w rekordowym 2007. Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej liczba emigrantów wzrosła niemal dwukrotnie. Zdecydowana większość osób przebywa na terenie jednego z państw Europy (84,9%).Spośród państw UE, gdzie Polacy mogą swobodnie podejmować zatrudnienie, największą popularnością cieszy się Wielka Brytania – w 2010 roku liczba przebywających tam Polaków wyniosła 560 tys. Na drugim miejscu uplasowały się Niemcy (455 tys.), za nimi Irlandia (125 tys.), Holandia (108 tys.) oraz Włochy (92 tys.). Najmniej Polaków na kraj czasowego wyjazdu wybiera Portugalię (1 tys.), Finlandię (3 tys.) oraz Cypr (3 tys.)