Monitory

Nieformalne układy w miejscu pracy ważniejsze od realnych osiągnięć

10.09.2013
Przeprowadzone za pośrednictwem portalu badaniaHR.pl analizy poziomu stresu zawodowego wskazują, iż większość pracowników uważa, że przy ocenie ich pracy ważniejsze od realnie osiąganych wyników są „nieformalne układy”.

Aż 61% respondentów przynajmniej częściowo zgadzało się (suma odpowiedzi raczej się zgadzam i zupełnie się zgadzam), że to „układy” - a nie rzetelna praca - decydują o tym jak przełożony ocenia wykonywane przez pracownika obowiązki zawodowe. Tylko 20% spośród badanych (odpowiedzi raczej i zupełnie się nie zgadzam) uważało, że układy są mniej ważne niż realne wyniki w pracy. Podobny odsetek respondentów (19%) było niezdecydowanych w tej kwestii.Większość badanych pracowników uważa, że dla zyskania aprobaty przełożonego ważniejsze od rzetelnej pracy są nieformalne relacje. Warto pamiętać, że są to subiektywne opinie pracowników, choć być może przełożeni rzeczywiście faworyzują zaufanych pracowników. Szerokie rozpowszechnienie wśród pracowników przekonania, że realne wyniki pracy są mało ważne może być niebezpieczne. Jeżeli pracownicy uważają, że wysiłki które wkładają w pracę nie mają związku z ocenami przyznawanymi im przez przełożonych, to mogą przestać się starać by zwiększać efektywność swojej pracy. Gdy wzrost efektywności pozostaje niezauważony przez przełożonych i nie przekłada się na premie czy awanse to zapał do pracy może zostać zastąpiony przez cynizm czy zniechęcenie.

W ogólnopolskim badaniu stresu zawodowego przeprowadzonym przez Sedlak & Sedlak wzięło udział 1 245 pracowników zatrudnionych w różnych branżach. Badanie to przeprowadzono metodą CAWI (kwestionariusz online). Dokładny opis kwestionariusza do badania stresu znajduje się na stronie badaniaHR.pl.