Monitory

NEETs – młodzi, którzy nie pracują, ani się nie uczą

06.09.2016
W 2015 roku aż 12% mieszkańców Unii Europejskiej w wieku od 18-24 lat nie podejmowało żadnej aktywności zawodowo-edukacyjnej. Osoby te nie uczyły się, nie pracowały, a także nie uczestniczyło w żadnych szkoleniach czy kursach. W języku angielskim ta grupa młodych to tzw. NEETs – neither in employment nor in education and training.

Największy udział NEETs w 2015 roku wystąpił we Włoszech, gdzie 21,4% osób w wieku 18-24 lata nie uczyło się, ani nie pracowało. Niekorzystnie pod tym względem wypadły również takie kraje jak: Bułgaria, Chorwacja czy Irlandia. Odsetek NEETs wahał się tam od 18,5% do 19,3%. Ten problem w niewielkim stopniu dotyczył Luksemburga, Niemiec, Danii i Szwecji, gdzie udział osób biernych społecznie wśród młodych nie przekroczył 7% w 2015 roku. W Polsce grupę młodych zasiliło 11% NEETs.